Design a site like this with WordPress.com
Get started

About

Българското сдружението за музикална теория (БСМТ) беше основано на 21-ви ноември 2021 г. от следните учредители: д-р Димитър Нинов (Тексаски държавен университет, Сан Маркос, САЩ), проф. д. н. Милена Божикова (Институт за изследване на изкуствата към Българската академия на науките), проф. д-р Емилия Коларова (Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”), Божидар Чапкънов (Градски университет, Лондон) и Иван Пенев (Градски университет, Лондон). За Председател беше избран д-р Димитър Нинов, а за секретар – Божидар Чапкънов.

Advertisement